ЕКОХВИЛИНКА "БІОПОЛІМЕРИ - ЕКОЛОГІЧНЕ МАЙБУТНЄ" 9-Б КЛАС

     Пропонуємо до вашої уваги екологічну хвилинку 9-Б класу, які зацікавились виробництвом біополімерів та їх застосуванням в житті людини.
           Формування та розвиток ринку біополімерів дає країні три ефекти: екологічний, економічний і соціальний. 
          У сучасному світі проблеми охорони навколишнього середовища виступають на перший план. У багатьох розвинутих країнах світу все більшого значення набувають екологічні матеріали, які отримують з поновлюваної сировини рослинного походження - біополімери різних видів. Технологічні прориви в галузі біотехнології та генної інженерії дозволили за останні 10 років виділитись в окрему галузь – біоіндустрію . Одним з напрямів її розвитку є використання біополімерів як пакувальних матеріалів, особливо для продуктів харчової промисловості. Використання біоупаковки з натуральної сировини дозволяє вирішити проблему утилізації відходів упаковки, яка має тривалий життєвий цикл і на частку якої припадає значна кількість твердих побутових відходів шляхом її компостування.