Умови прийому

          

 

До уваги батьків першокласників 2018-2019 навчального року.
 

Перелік документів для вступу до школи

1. Заява батьків та паспорт
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Оригінал медичної довідки із дитячого садка.
4. Документ, що підтверджує місце проживання.
 
Березень 06, 2018
 
За цим посиланням http://don.kievcity.gov.ua/content/vstup-do-pershogo-klasu.html Ви зможете ознайомитися з інформацією на сайті ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
 
Конституція України
Стаття 53. Кожен має право на освіту
 
 
1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
 
2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…
 
Закон України “Про освіту”
Стаття 12. Повна загальна середня освіта
 
п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.
 
Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти
 
п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.
 
Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.
 
Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.
 
Закон України “Про загальну середню освіту”
Стаття 18. Зарахування учнів
 
1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 
2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
 
7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.
 
Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.
Порядок прийому учнів до 1-х класів1 (1)
Організаційні заходи щодо прийому до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2018 році
№ з/п Заходи Терміни Відповідальні
 
 
І. Прогнозування та аналіз
1.1. Сформувати мережу закладів загальної середньої освіти, які здійснюватимуть у 2018-2019 навчальному році прийом до 1-х класів до 25.01.2018 спільно РУО та ЗЗСО
1.2. Визначити у розрізі кожного закладу загальної середньої освіти попередню кількість перших класів та місць в них, з урахуванням потужності закладу освіти, вимог пункту 1 статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти до 10.02.2018 спільно РУО та ЗЗСО
1.3. Проаналізувати прогнозовану:
– мережу закладів загальної середньої освіти, які здійснюватимуть у 2018-2019 навчальному році прийом до 1-х класів;
– кількість 1-х класів;
– кількість майбутніх першокласників;
– кількість педагогічних працівників.
Здійснити попереднє закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування з урахуванням ст.9 та ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту».
Довести зазначену інформацію до ЗЗСО. до 20.02.2018 РУО
 
 
ІІ. Прийняття рішень
2.1. Провести засідання педагогічних рад щодо прийому до 1-х класів до 01.03.2018 ЗЗСО
2.2. Прийняти управлінські рішення щодо забезпечення здобуття початкової освіти дітьми 6 – 7-річного віку, які проживають на відповідній території обслуговування (незалежно від їх кількості) з урахуванням рішень педагогічної ради та особливостей закладів загальної середньої освіти (можливість другої зміни, реорганізації закладу тощо) до 16.03.2018 спільно РУО та ЗЗСО
2.3. Перерозподілити території обслуговування з урахуванням прийнятих управлінських рішень, пункту 1 статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо наповнюваності класів, вимог чинного законодавства (у разі необхідності) до 19.03.2018 РУО
2.4. Підготувати проекти розпоряджень РДА щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування до 22.03.2018 РУО
 
 
ІІІ. Інформаційно-організаційна робота
3.1. Надати інформацію:
керівникам ЗЗСО: про закріплену за закладом територію обслуговування;
ДОНМС:
– про прогнозовану кількість майбутніх першокласників,
– про кількість перших класів,
– про кількість вакансій педагогічних працівників
– прийняті управлінські рішення щодо забезпечення здобуття початкової освіти дітьми, які проживають на відповідній території обслуговування (друга зміна, реорганізація тощо)
23.03.2018 РУО
3.3. Оприлюднити на сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти й на сайті управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації) інформацію про закріплені території обслуговування (будинки, квартири) 26.03.2018 ЗЗСО
3.4. Провести роз’яснювальну роботу серед мешканців мікрорайону щодо особливостей прийому до перших класів у 2018 році 26.03.2018 –
22.04.2018 ЗЗСО
РУО
 
 
ІV. Прийом документів та зарахування до перших класів
4.1. Здійснити прийом документів та зарахування дітей, закріпленої території обслуговування, до 1-х класів 23.04.2018 –
25.052017. ЗЗСО
4.2. Провести прийом документів та зарахування дітей до 1-х класів за рішенням педагогічної ради 28.05.2018 –
31.05.2018
ЗЗСО
4.3. Організувати прийом заяв батьків на вільні місця та провести відбір (на конкурсних засадах) до 1-х класів 1.06.2018-14.06.2018
ЗЗСО
4.4. Зарахувати дітей до 1-х класів на вільні місця 15.06.2018 ЗЗСО
4.5 Здійснити зарахування учнів до 1-х класів закладів загальної середньої освіти з відповідним розподілом по класам 31.08.2018 ЗЗСО