Нарада при директору

         Одним із завдань сучасної школи, безперечно, є виховання енергетично та екологічно грамотного, відповідального і свідомого майбутнього споживача, який зберігає і раціонально використовує природні ресурси. Саме тому спеціалізована школа №118 «Всесвіт» долучилася до освітньої програми «Енергоефективні школи», створеної за сприяння компанії «D.ТЕК» Інститутом місцевого розвитку.26 вересня у школі відбулася установча нарада щодо організації впровадження проекту. Кожен член педагогічного колективу усвідомив для себе основне завдання цієї програми - вироблення в учнів розуміння того, що енергія є цінним ресурсом та усвідомлення необхідності заощадження енергоресурсів для збереження клімату та життя на Землі.

     Програма передбачає впровадження факультативу для учнів 6-8 класів «Основи теплопостачання та теплозбереження», дослідно-експериментальну роботу школярів, створення проектних пропозицій щодо підвищення енергоефективності навчального закладу, участь у міжшкільному конкурсі між пілотними загальноосвітніми закладами Проекту «Енергоефективні школи».Директор наголосила, що діяльність школи в рамках цієї освітньої програми є корисною і досить важливою, адже спрямована на конкретні результати, а саме:

•        підвищення рівня поінформованості щодо шляхів енергозбереження;

•      отримання особистого досвіду, вмінь з реалізації практичних дій, спрямованих на енергозбереження та зменшення впливу на довкілля;

•        формування звичок енергоощадної поведінки;

•        зменшення споживання теплової та електричної енергії в школі та вдома.

Проблема енергозбереження досить актуальна для кожної людини, саме тому до активної діяльності в рамках проекту «Енергоефективні школи» долучилися вчителі, учні та батьки.